Priser

Salær beregnes ofte med grunnlag i den tid advokaten bruker på oppdraget.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige og salær vil normalt bli fakturert med tillegg av 25 % merverdiavgift til staten.

Våre priser per time er følgende:

  • kr 1.700 – 2.700 (eks mva) – kr 2.125 – 3.375 (inkl. mva).

I enkelte tilfeller kan det også fastsettes pris etter nærmere avtale. Ta kontakt så drøfter vi dette nærmere.

Fri rettshjelp

For noen sakstyper kan klienten innvilges fri rettshjelp. Det offentlige vil da dekke det vesentligste av advokatens salær og utgifter. Forutsetningen er som regel at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Forsikringsdekning

Mange sakstyper har rettshjelpsdekning. Salæret dekkes da i det vesentligste av forsikringsselskapet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.