Rettsområder

Arbeidsliv

Vi bistår blant annet i spørsmål om

Oppsigelser og avskjed, 

Varslingssaker, diskriminering og trakassering,

Arbeidsavtaler og konkurranseklausuler

Kontraktsrett

Vi har god erfaring hva gjelder inngåelse og utforming av kontrakter. Spørsmål knyttet til kontrakts- og avtalerett kan være av ulik art, og omfatter alt fra kjøpekontrakter, selskapsavtaler og lisensavtaler til kontrakter i par- eller arbeidsforhold.

I kommersielle forhold kan det også oppstå krav om erstatning som følge av at partene er uenige om forståelse av avtalen, eller dens gyldighet.

Vi bistår deg på et hvert stadiet av prosessen.  

Fast eiendom

Vi bistår med alle rettsforhold vedrørende fast eiendom. Dette omfatter blant annet husleiesaker, håndtverkertjenester, reklamasjon ved kjøp, salg og oppføring, samt nabotvister.  

Arv og skifte

Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand i tilknytning til:

Opprettelse av ektepakter, og ved skifteoppgjør
Opprettelse av samboeravtaler, samt økonomisk oppgjør og oppløsning av samboerforhold
Opprettelse av testament og ved arvetvister

Å motta rådgivning kan ofte være hensiktsmessig ved arveplanlegging. Vi lytter til dine ønsker og hjelper deg å sikre løsninger som ivaretar dine behov.

Erstatning

Erstatningsretten omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for skade og tap som du er påført. Fagområdet favner bredt, og vi kan bistå deg i saker om:

  • Personskade
  • Pasientskader
  • Voldsoffererstatning
  • Trafikkskader
  • Yrkesskader